TEL: 0634358196

Corona-update

06 mei 2020

'Pedicures en medisch pedicures hervatten werkzaamheden.

Pedicures en medisch pedicures mogen vanaf maandag 11 mei 2020 de praktijk openen en de werkzaamheden hervatten. Hier wordt Volgens de COVID-19 PROTOCOLLEN gewerkt. Hier wordt de cliënt gevraagd op volgende:

·    is er sprake van hoesten, keelpijn, niezen en of verkoudheid?

·    is er sprake van benauwdheid of longontsteking.?

·   is er sprake van koorts?

·   is de cliënt korter dan twee weken geleden genezen van COVID-19?

·   hebben eventuele huisgenoten deze klachten?

 

 

 

 

 

 

 

 09 april 2020

'medisch noodzakelijke voetzorg' door medisch pedicure

ProVoet heeft bevestiging van de overheid en de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) dat medisch pedicure geen verwijzing van huisarts nodig hebben. Dit geldt alleen voor medisch noodzakelijke voetzorg van niet- gecontracteerde voetzorg bij cliënten die voor de corona crisis al onder behandeling waren bij de medisch pedicure. Dit houdt in dat de medisch pedicure vanuit haar professionaliteit, visie en competenties kan bepalen of, ten tijde van COVID-19 én binnen de gestelde kaders van de overheid en ProVoet, voetzorg medisch noodzakelijk is.

Let op: voor gecontracteerde voetzorg de podotherapeut leidend bij de indicatiestelling van medisch noodzakelijke voetzorg.

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

·        Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.

·        Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.

·        Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.

·        Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).

·        Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden. 

·        Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking. 

·        Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4 en uitsluitend na overleg met de gecontracteerde podotherapeut of hoofdbehandelaar en alleen in die situatie waar het niet behandelen zal leiden tot onomkeerbare complicaties. 

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit

Algemene uitgangspunten:

·        De medisch pedicure bepaalt aan de hand van een professionele afweging/ triage of een instrumentele behandeling medisch noodzakelijk is.

·        Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt uitgevoerd. Er wordt geen cosmetische voetzorg uitgevoerd.

·        Als een instrumentele behandeling niet noodzakelijk is geeft de medisch pedicure telefonisch advies aan de cliënt.

·        Bij twijfel of er sprake is van medisch noodzakelijke voetzorg wordt contact opgenomen met de hoofdbehandelaar. 

·        Indien er sprake is van een contra-indicatie, zoals bijvoorbeeld een ontsteking, is een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk.

·        Indien de medisch pedicure heeft besloten om geen werkzaamheden uit te voeren gedurende de corona-crisis, dan zorgt zij voor waarneming zodat de continuïteit van de behandeling niet in gevaar komt. De behandeling kan worden overgenomen door een medisch pedicure of, bij gecontracteerde voetzorg, door de podotherapeut.

Ons praktijk is tot en met 20 mei open allen voor:

1.telefonische consulten en adviezen of bestellen van een voetproducten.

2.voetenzorg voor alle reuma of diabetische cliënten met kans op complicaties.

3.gecontracteerde voetzorg van Rondom of Kemerink Cliënten met een hoog risico op complicaties. Hier neem ik zelf contact op met de podotherapeut om goedkeuring voor uw behandeling te regelen.

4. geen cosmetische voetzorg.

 

Tijdens u behandeling volg ik de landelijke richtlijnen van Provoet.

Ik hoop dat ik u na deze crises weer gezond in mijn praktijk te mogen ontvangen.