TEL: 0634358196

Podotherapie

De podotherapeut onderzoekt en behandelt klachten en/of aandoeningen die voortkomen uit het functioneren
van de voeten. De podotherapeut brengt op methodische wijze gezondheidsproblemen van de patiënt in kaart
en verricht op grond hiervan podotherapeutisch onderzoek gericht op het opsporen van de oorzaak van de klacht.
Op basis van de resultaten van de anamnese en de bevindingen van het onderzoek stelt de podotherapeut een
diagnose en neemt in samenspraak met de patiënt besluiten over de in te stellen behandeling, advisering
en/of verwijzing.

Veel mensen met diabetes mellitus krijgen last van hun voeten. Hierom controleren een podotherapeut de voeten van
diabetes patiënten. Tijdens dit onderzoek wordt bepaald hoeveel risico de patiënt loopt op het krijgen van wonden.
Aan de hand hiervan wordt de vergoeding voor de pedicure behandelingen bepaald.