TEL: 0634358196

Procert

Zorgverzekeraars, ketenpartners en consumenten verlangen van pedicures dat ze hun kennis en vaardigheden op peil houden.
Geregistreerde pedicures zetten zich in voor kwaliteit en zijn bekwaam om de voeten van risicopatiënten te behandelen.
Registratie in het KRP is vrijwel altijd een voorwaarde om tot vergoeding van de behandeling over te gaan.
De zorgverzekeraar krijgt hiermee toegang tot relevante gegevens in de database van het KRP.

ProCERT heeft in de registratiesysteem de kwaliteitsnormen van de beroepsgroep vastgelegd.

 

 


Kwaliteitsnormen:
    1.Vakbekwaamheid; geformuleerd in beroepscompetenties en vastgelegd in een diploma
    2.Code voetverzorgingsbedrijf; hygiënisch, arbotechnisch en milieutechnisch verantwoord uitoefenen van het beroep
    3.Richtlijnen: beroepsuitoefening volgens de vastgestelde richtlijnen
    4.Accreditatiepuntensysteem: bijhouden van kennis en kunde op het vakgebied.